Gæðastefna

[Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 24.04.2023]

Stefna Orkuveitu Reykjavíkur er að mæta þörfum viðskiptavina með því að miðla vörum og góðri þjónustu með hagkvæmum og öruggum hætti.

Stöðugar umbætur, flæði ferla og lífsferilshugsun liggja til grundvallar í allri starfseminni.

Lífsferilshugsun felur í sér heildarferilinn allt frá upplifun viðskiptavinar, upplýsingagjöf og að því vinna með hliðsjón af öryggi, hagkvæmni, vistspori og förgun á líftíma.

OR leggur sérstaka áherslu á:

  • virðisaukandi þjónustu
  • faglega verkefnastjórnun
  • hagkvæma viðhalds- og eignastjórnun
  • skjala- og upplýsingastjórnun
  • notkun á tækni til að auka virði og hagkvæmni

Gæðastefnan byggir á gildum og heildarstefnu OR og sett fram til samræmis við eigendastefnu.